Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2018

blondi
0577 8e3a 500
blondi
4631 1ab6
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viaasylopath asylopath
blondi
8951 ad93
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaasylopath asylopath
blondi
5989 0980
Reposted fromskrzacik skrzacik viafeminine feminine
blondi
Reposted frombluuu bluuu viaSkydelan Skydelan
blondi
Reposted fromcouples couples viaSkydelan Skydelan

May 08 2018

blondi
9487 09e8
Reposted fromproof proof viaSkydelan Skydelan
blondi
3346 936e
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaSkydelan Skydelan
blondi
3295 e836 500
Reposted fromkjuik kjuik viaSkydelan Skydelan
blondi

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viaSkydelan Skydelan
blondi
2655 9e5f 500
Reposted frominpassing inpassing viaSkydelan Skydelan
blondi
0820 46da
Reposted fromusual usual viaSkydelan Skydelan
blondi
blondi
0774 261c
Reposted fromhearted hearted viaSkydelan Skydelan
2279 1b36

chelsieautumn:

my favorites

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaSkydelan Skydelan
blondi
0034 2a98
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
blondi
8307 02c4
Reposted frommoai moai viaSkydelan Skydelan
blondi
0879 0f7b 500
Reposted fromtelewizja telewizja viaSkydelan Skydelan
blondi
blondi
4448 0317
Reposted frompeluda peluda viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl