Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2017

5571 08e2 500
blondi
4078 3480 500
blondi
blondi
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viadelicja8 delicja8

September 28 2017

2051 67b4
Reposted frompheebs pheebs viacorazblizej corazblizej
2091 cbfe
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaSkydelan Skydelan
blondi
0291 ac5c
Reposted from1911 1911 viaSkydelan Skydelan
blondi
8975 387e 500
Reposted fromzciach zciach viaSkydelan Skydelan
0625 466a
Reposted fromSkydelan Skydelan
0612 6fd5 500
Reposted fromSkydelan Skydelan
blondi
0019 abd2
serenity
Reposted fromindivisualist indivisualist viaSkydelan Skydelan
blondi
0404 e8bc
Reposted fromlove-autumn love-autumn viacorazblizej corazblizej
6507 66ff
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacorazblizej corazblizej
blondi
2265 faf8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viadelicja8 delicja8
blondi
blondi
9275 0e5d 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viacoffee coffee
blondi
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
0612 6fd5 500
Reposted fromSkydelan Skydelan
0605 40b3

indiejanes:

Camberwell Old Cemetery by Joe Pepper

Reposted fromSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl